eboligadvokat

Lad eBoligadvokat hjælpe dig med skødet

Lad eBoligadvokat hjælpe dig med skødet

Står du for at skulle købe en bolig, eller ønsker du at overdrage din bolig til et familiemedlem? Så bør du rådføre dig med en boligadvokat. Der er nemlig mange formalia som skal være på plads i forbindelse med køb, salg eller overdragelse af bolig, her under boligens skøde.

Få hjælp til udfærdigelse og tinglysning af skøde hos eBoligadvokat

Når en bolig skifter hænder skal det til boligen hørende skøde opdateres således at det afspejler de faktiske ejer forhold. Dernæst skal skødet tinglyses på ny så at det kan blive optaget i Tingbogen, også kaldet Tinglysnings Registret.

Det er temmelig vigtigt at denne procedure udføres efter gældende forskrifter således at skødet er korrekt udformet. Og derfor er det vigtigt at du overlader denne opgave til en boligadvokat.

EBoligadvokat kan hjælpe dig med skødet som en del af den boligkøbs pakke du kan købe når du er i markedet efter en ny bolig. Der ud over kan du bede eBoligadvokat om særskilt hjælp i tilfælde af at du ønsker udarbejdelse af et skilsmisseskøde. Dette kan være relevant i forbindelse med ophørt samliv eller skilsmisse hvor den ene part fraflytter boligen og derfor skal udfris af gælden – og det fulde ejerskab tilfalder den tilbageværende part.

Det samme gør sig gældende hvis du ønsker at overdrage en bolig til eksempelvis et familiemedlem. EBoligadvokat kan formedelst et lille vederlag hjælpe med at opdatere skødet således at dette fremstår korrekt og at det kun er de aktuelle ejer forhold som fremgår heraf.

Når skødet skal tinglyses vil du skulle betale en tinglysningsafgift. Dette gælder uanset om skødet skal opdateres i forbindelse med salg eller overdragelse. Tinglysningsafgift er en afgift som betales til staten, og størrelsen på afgiften beregnes ud fra boligens pris.

Du kan nemt beregne din egen tinglysningsafgift hos eBoligadvokat – læs mere på eBoligadvokat.dk.